תקנון האתר

הצהרה:

אני מאשר/ת שקראתי את כל פרטי התקנון, וכל סעיפיו מוסכמים עלי. בנוסף, אני מאשר/ת שקראתי את פרטי הטיול המבוקש וכל פרטיו מוסכמים עלי. אם אני מזמין/ה בשם מספר משתתפים, אני מאשר/ת שכל המשתתפים בטיול מטעמי קראו גם הם את פרטי הטיול והתקנון.

מצב בריאותי:

אני מצהיר/ה שמצב בריאותי הגופני מאפשר לי להשתתף בטיול זה ובמאמץ הכרוך בו. ידוע לי שהשתתפות בטיול כרוכה במאמץ פיזי ונדרש כושר גופני מתאים ואין לי כל מניעה לצאת ולהשתתף בטיול.

אם יחול שינוי במצב בריאותי בין ההרשמה לטיול לבין מועד הטיול, אני מודע לכך שעלי להיוועץ עם רופא ולעדכן את מוציא הטיול.

אם מכל סיבה אאלץ לעזוב את הטיול במהלכו, עלות העזיבה המוקדמת תחול עלי.

תנאי ביטול השתתפות:

  • יום הטיול מותנה בהרשמה של 12 מטיילים לפחות.
  • ביטול השתתפות עד 96 שעות מתחילת הטיול ללא עלות. ביטול השתתפות עד 48 שעות טרם הטיול יחויב ב50% עלות, ביטול השתתפות פחות מ 48 שעות טרם הטיול יחויב ב100% עלות.
  • ביטול הטיול בשל מצב בטחוני/ תנאי מזג אוויר/ נגיף הקורונה לא יגרור חיוב.
  • על ביטול השתתפות יש להודיע במיילZvikaak@gmail.com או בהודעה לטלפון הסלולרי 0529770704.

סירוב לרישום

עם האדמה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להרשמת מטייל אשר לדעתה מצבו הבריאותי או התנהגותו עלולים לפגוע בשאר משתתפי הטיול. כמו כן, המדריך בשטח רשאי להפסיק את השתתפותו של מטייל במהלך טיול אשר התנהגותו או מצב בריאותו מונעים את המשך השתתפותו בטיול, או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במטיילים אחרים.